1. Khôi phục thư

Anh chị có thể chuyển thư ra khỏi thùng rác nếu đã xóa thư trong 30 ngày qua

1. 1 Kiểm tra thư trong thùng rác

  • Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail .
  • Ở trên cùng bên trái, nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn.
  • Nhấn vào Thùng rác.

1. 2 Khôi phục thư từ thùng rác

  • Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail .
  • Ở trên cùng bên trái, nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn.
  • Nhấn vào Thùng rác.
  • Nhấn vào chữ cái hoặc hình ảnh bên cạnh thư bạn muốn khôi phục.
  • Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
  • Nhấn vào Chuyển tới.
  • Chọn nơi bạn muốn chuyển thư đến, chẳng hạn như hộp thư đến.