1. Chỉnh tiền tệ cho báo giá

Bước 1: Cập nhật tiền tệ cho khách hàng

Hướng dẫn nhanh: Liên hệ => Tìm khách cần chỉnh => Bán hàng và mua hàng => Bảng giá => Bảng giá USD/ VND => Lưu

Chi tiết

Tìm tên khách hàng
Tìm tên khách hàng
Cập nhật bảng giá cho KH
Cập nhật bảng giá cho KH

Bước 2: Cập nhật tiền tệ cho báo giá

Hướng dẫn nhanh: Bán hàng => Chọn báo giá cần cập nhật bảng giá => Bảng giá => Lưu

Chi tiết: